අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ බලය පොහොට්ටුවට

0
29
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිතුත් කර ඇත.
ඒ අනුව,
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ –  ඡන්ද 6698  (ආසන 10)
එක්සත් ජාතික පක්ෂය  – ඡන්ද 4260 (ආසන 6)
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය –  ඡන්ද 1796 (ආසන 3)
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ –  ඡන්ද 192 (ආසන 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here