මත්පැන් හල් විවෘතවන වේලාවන් දිගුවෙයි

0
154

මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘතව තැබෙන වේලාවන් අද (11) සිට සංශෝධනය කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද අත්සන් තබා ඇත.

බලපත්‍ර වර්ගය අනුව විවෘතව තැබෙන වේලාවන් වෙනස් වන අතර විදේශීය මත්පැන් තැබෑරුම් විවෘතව තැබෙන වේලාව පෙරවරු 11 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා සංශෝධනය කර තිබේ.

මත්පැන් සිල්ලරට අලෙවි කරනු ලබන ස්ථාන පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වාත් රා තැබෑරුම් පෙරවරු 11 සිට රාත්‍රී 9 දක්වාත් විවෘතව තැබීමේ හැකියාව පවතින බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

සංචාරක මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත හෝටල් බලපත්‍රවලට සහ හෝටල් පීඨිකා බලපත්‍රවලට පෙරවරු 11.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා මත්පැන් අලෙවිය සිදු කළ හැකි අතර අවශ්‍ය වන්නේ නම් බලපත්‍රකරුගේ ඉල්ලීම මත අළුයම 02.00 දක්වා වේලාව දීර්ඝ කිරිමට ක්‍රියාකරනු ඇති බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම සමාජ ශාලා බලපත්‍ර සහ හිමිකාර සමාජ ශාලා බලපත්‍ර සඳහා පෙරවරු 11.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා මත්පැන් අලෙවිය සිදු කළ හැකි බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

ඒ අනුව මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන විවෘතව තබන වේලාවන් පහත පරිදි වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here