කැබිත්තගොල්ලාව පෙර පාසල විවෘත කිරීම 24 දා

0
213

කැබිත්තගොල්ලාව අයියතිගේ වැව ශෛලබිම්බාරාමය විහාරමහාදේවී පෙර පාසලේ අභිනව ගොඩනැගිල්ල සහ පුස්තකාලය විවෘත කිරීම මෙම මස 24 වෙනිදින පැවැත් වේ.

මෙම අවස්ථාවට සහභාගීවන සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් වනුයේ, කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කැබිතිගොල්ලාව පොලිස් ස්ථානාධිපති, කැබිතිගොල්ලෑව සිවිල් ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීතුමන්ය.

මෙම ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම හා සමගාමීව පාසල් ළමුන් 60 දෙනෙකුට අංග සම්පූර්ණ පාසල් පෙළ පොත් හා ඔවුන්ට අවශ්‍යය උපකරණ හා නිළ ඇදුම් පිරිනැමීම ද සිදු කරනු ලැබේ.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට සමගාමීව කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ජංගම කෞතුකාගාර කුටියක් ද 14 සහ 15 වෙනි දින ගම්වාසීන්ට හා සිසුන්ට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here