එක්නැලිගොඩ, ෆයිල් “අතුරුදහන්වීම”, යුද අපරාධ සහ වධ බන්ධන ගැන හමුදාපති

0
244

 

ශ්‍රී ලංකා හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් මහේෂ් සේනානායක සමග සජීවී සංවාදය

ශ්‍රී ලංකා හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් මහේෂ් සේනානායක සමග සජීවී සංවාදය

Posted by BBC News සිංහල on Friday, December 29, 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here