නූතන ප්‍රේමය

0
314

සංයුක්ත තැටියක ගබඩා කර
සීඝ්‍රගාමී තැපෑලෙන්
කඩිමුඩියේ එවා ඇත..
අග,මුල,මැද බැලීම ප්‍රමාණවත් ය
සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගැනීමට
වෙහෙස නොවන්න…..

සුළඟේ පා කල හාදු වැසි
සොදුරු වදනින් කෙටූ කෙටි පණිවිඩ
අගට යන විට ඇල් නොමැරිය යුතුය….
විශේෂ වරප්‍රසාද ,ත්‍යාග ආදිය
පසුව තීරණය වනු ඇත…..

තිරය මත දිස් වීමට මත්තෙන්
සැලොන් දොරෙන් රිංගා හෝ
සැරසී සිටීම වැදගත් ය…
එලෙස ප්‍රියමනාප නොවන්නේ නම්
ඇප් යොදා සංස්කරණය
කර ගත්තා ට වරදක් නැත..

මතක තබා ගන්න මෙය වූ කලී
හිත උපන් කුළුදුල්ම ප්‍රේමයයි..
ඇතිවීමට ගත වූයේ විනාඩි අසූ හයකුත්
තත්පර දෙළහක කතා කාලයකි..
බාර නොගන්නේ නම් නොපමාව
හැරෙන තැපෑලෙන් ආපසු එවීමට
කාරුණික වන්න……

එවිට ඊළඟ අවස්තාව ලබා ගත හැකිය
සැලකිය යුතුයි….
අතර මඟදී සිදුවන හානි වීම්
ඉරි තැලීම්,අස්තානගත වීම් වලට
වග කියනු නොලැබේ…

බිගු

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here