නාගරික ඉඩම් ගැන කතා කරන්න රාජපක්ෂලාට බෑ – චම්පික

0
357

කොළඹ ඉඩම් කුණු කොල්ලයට දීපූ රාජපක්ෂලා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩම් ගැන කතා කරන බව මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ වැයශීර්ෂ විවාදයේ පිළිතුරු කතාව කරමින් අමාත්‍යවරයා ඊයේ (30) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව පැවසීය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා මෙසේ අදහස් දැක්වීය.

“ව්‍යාපෘති 500ක් නිසි පරිසර ඇගයීම කරලා, නිසි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකට් ආනුකූලව ක්‍රියාත්මක කරලා, මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවී ශක්තියක් වීමට කටයුතු කළා. 2014 ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය 14.9%යි.අවිචාරිමත් ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලියක් වෙනුවට විධිමත් ඉදිකිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සහිතව වැදගත් පියවරක් තබන්න් හැකි වුණා. අපි විප්ලවීය පරිවර්ථනය නොවෙන්න, විදේශ ආයෝජන වැඩියෙන් ගලා එන්න හැකි වුණා. ණය බුබුලක් මඟින් එදා ඉදිකිරීම් සිදු වුණා. සෘජු ආයෝජන මඟින් මේ ආණ්ඩුව සංවර්ධනය කර ඉදිරියට යෑමට හැකි වුණා. විධිමත් ජතික බහුතික සැලසුමක් රටට හඳුන්වාදීමට නියමිත බවත් එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. කොළඹ,ගම්පහ,දඹුල්ල, ත්‍රිකුණාමලය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ත්‍රිකුණාමලය සංකල්ප සැලැස්ම මේ දෙසැම්බර් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. අම්බලන්ගොඩ සිට තිස්සමහරාමය දක්වා, යාපන කිළිනොච්චි කොරිඩෝ හදුනාගෙන යටිතල ආයෝජ්න සිදු කරන්න හඳුනාගෙන තිබෙනවා.”

“ මහනගර සැලසුමට මහාපරිමාණයෙන් ආයෝජනය කරන්න හැකියාවක් නෑ. කොමිස් ගනනේ නෑ. අනාගතපරපුර ණය බර ඇතිකරන ව්‍යාපෘතියක් නොවේ අනාගත පරපුර ශක්තිමත් කරන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. රටට අලුත් ආදර්ශයක් අප හඳුන්ව දී තිබෙනවා. පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශයත් එකතු කරලා දැවැන්ත ව්‍යාපෘති ඉදිරියට ගෙන යෑම සිදු කරනවා. බ්ලූමැන්ඩල් ප්‍රදේශය ලබන වසරේ විධිමත් සංවර්ධනය කරනවා. මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද සංවර්ධනය කරනවා. එක් කොටසක නාගරික උද්‍යානයක් සකස් කරනවා. අප යකඩ සපත්තුවෙන් සංවර්ධනය කරන්නේ නෑ. කොළඹ ඉඩම් කුණු කොල්ලයට දීපූ රාජපක්ෂලා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩම් ගැන කතා කරනවා. මූල්‍යමය අතින් ශක්තිමත් තැනකට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගෙන්න හැකි වුණා.නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩම් සංචිතය අප ශක්තිමත් කරනවා.” යැයි ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here