පළාත් පාලනයට නීතිපති එක්වෙයි

0
172

පළාත් පාලන ආයතනවල සීමා නිර්ණය පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවමින් නිකුත් කර ඇති තහනම් නියෝගයට අදාළ නඩුව ලබන 30 වන දා යළි කැඳවන ලෙස නීතිපතිවරයා අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.
අභියාචනාධිකරණයට මෝසමක් ඉදිරිපත් කරමින් නීතිපතිවරයා විසින් මෙම ඉල්ලීම සිදු කර ඇති බව අධිකරණ පැවසේ

අදාළ තහනම් නියෝගය හේතුවෙන් පළාත් පාලන ආයතන රැසක ඡන්දය පැවැත්වීමට නොහැකි බවත්, එමගින් ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතියට බලපෑමක් එල්ල වන බවත්, අදාළ මෝසම ඔස්සේ සඳහන් කර තිබෙනවා.
සීමා නිර්ණයට අදාලව නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය දෙසැම්බර් 4 වන දින දක්වා වලක්වාලමිනුයි අභියාචනාධිකරණය විසින් පසු ගිය දා තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරනු ලැබුවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here