තව කී දොහක් මෙහෙම එනවද.. – සසංක දිසානායක

0
162

තව කී දවසක් මෙහෙම අතින්
අල්ලගෙන උඹ මාත් එක්ක එනවද මැණිකේ
මම දන්නවා උඹටත් හරි වෙහෙසයි කියලා
මගේ බේත් තුණ්ඩු පෙන්න පෙන්න
නොමැරී ඉන්න බත් වේලක් ගන්න
තව කී දෙනෙක්ට අත පාන්නද ?
අර අර කළු කාරෙකක් ආවේ
අපේ පුතා වගේ මම දැක්කේ මැණිකේ
වහන් වෙමු කොයිකටත්
අපි දැක්කොතින් වූට ලැජ්ජ වෙයි
පුතා මුණුපුරත් එක්කම
වූත් හරි ලොකුයි දැන් අපේ එකා වගේමයි
වූ නම් දන්නේවත් නැතුව ඇති
අච්චි සීය දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලවත්
අදට ඔය ඇති මැණිකේ
හිත පිරුණා
මගේ කොල්ලා දැක්කහම
අපි යමු
බඩගිනි වෙන එකක් නෑ අද……………….

K Sasanka Dissanayaka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here